İçme Suyu Dağıtım

ANTALYA İÇME SUYU DAĞITIMINDA SCADA UYGULAMASI
 

Son yıllarda, üretimden cok, kaynakların en ekonomik ve etkin şekilde kullanılması daha da önem arzetmektedir. Bu amaçla, geniş alana dayalı dağıtım sistemlerinin, işletilmesi ve kontrol edilmesi için SCADA projeleri ön plana çıkmaktadır. ASAT Genel Müdürlüğü 2006 yılı Haziran ayı sonunda devreye alınan;  2011 yılı Eylül ayında sistem genişlemesi ve iyileştirmesi tamamlanan SCADA projesi ile; işletmeye yönelik tüm problemlerin ortadan kaldırılması, üretim ve iletim kayıplarının minimum seviyeye çekilmesi, personelden en etkin bir şekilde verim alınabilmesi hedeflenmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü SCADA sisteminde istasyonlar; derin kuyu, pompa (terfi) istasyonu, su deposu ve ölçüm noktası olmak üzere dört farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Sistemde; 9 adet pompa istasyonu, 27 adet su deposu ve 72 adet derin kuyu bulunmaktadır.
Kontrol merkezi; seviye, basınç, debi, su kalitesi, elektriksel parametreler, alarm ve olayların izlenmesi, işletme planlaması ve programlanması, işletme ve bakım yönetimi, pompaların uzaktan kumanda edilmesi, verilen ve tüketilen suyun izlenerek kayıpların tespiti, şebekeden toplanan verilerden rapor ve grafik üretilmesi, elde edilen verilerin uzun dönem ve kısa dönemli olarak arşivlenmesi işlevlerini yerine getirmektedir.

Mevcut SCADA sistemi sayesinde; depolardaki su seviyeleri, pompa istasyonlarında çalışan pompalar, pompa istasyonları ile ölçüm noktalarında basınç ve anlık debi değerleri, SCADA kontrolündeki vanaların durumları (açık, kapalı, pozisyon) ve şehre verilen anlık su, toplam su ile bir önceki gün verilen toplam su miktarları görülebilmektedir.

Sahadaki RTU’lardan alınan veri telsizler aracılığıyla merkezde bulunan iletişim yönetici donanımına gelir. Daha sonra bu veri işlenmek üzeremerkezdeki sunuculara aktarılır. İşlenmiş olan bu veri iş istasyonlarından izlenebilir.

Aynı şekilde sahadaki bir cihaza komut göndermek için; iş istasyonu komutu sunucuya aktarır. Sunucu bu komutu işleyerek iletişim yönetici donanımına gönderir. İletişim yönetici donanımı bu komutu ilgili RTU’ya telsizler aracılığıyla gönderir.

Sahadaki RTU’lardan alınan veri telsizler aracılığıyla merkezde bulunan  iletişim yönetici donanımına gelir. Daha sonra bu veri işlenmek üzere  merkezdeki sunuculara aktarılır. İşlenmiş olan bu veri iş istasyonlarından izlenebilir.

Aynı şekilde sahadaki bir cihaza komut göndermek için; iş istasyonu komutu sunucuya aktarır. Sunucu bu komutu işleyerek iletişim yönetici donanımına gönderir. İletişim yönetici donanımı bu komutu ilgili RTU’ya telsizler aracılığıyla gönderir.

SCADA SİSTEMİNDE İZLENEBİLEN VERİLER

 • Seviye
 • Debi
 • Basınç
 •  Su kalitesi parametreleri
 • Klor
 • pH
 •  İletkenlik
 • Bulanıklık
 • Sıcaklık
 • Elektriksel veriler
 • Gerilim
 • Akım
 •  Aktif güç ve aktif enerji
 • Reaktif güç ve reaktif enerji
 • Güç faktörü
 • Frekans