Tesislerimiz

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI       

            ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğü - Su Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak Antalya halkının kaliteli, temiz ve sağlıklı su tüketimini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

            Bu kapsamda; içme suyunun kalitesini izlemek üzere uluslarası akreditasyona ve standartlara uygun analizler yapılarak sürekli denetim sağlanmaktadır.  İzleme çalışmalarında, Antalya ili mülki sınırları olan Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde numune alma noktaları tespit edilmiştir. İl ve 14 ilçe merkezi başta olmak üzere tüm yerleşim birimlerinden, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen sıklık ve sayıya uygun olarak alınan su numunelerinin analizleri yapılmaktadır.

            Antalya şehir merkezinde kullanılmakta olan suyun temin edildiği Duraliler, Termesos, Boğaçay, Yeşilbayır ve Yeniköy kaynakları kimyasal ve bakteriyolojik olarak izlenmektedir. Su analizlerinde ham su halinden (klorlama işlemi öncesinden) itibaren gerek depo gerekse bağlı olan uç noktalardan (cami, okul, hastane vb kamusal alanlardan)      alınan numunelerin yerinde yapılan ölçümleri ile çalışmalar sahada başlamaktadır. Sıcaklık, pH, iletkenlik ve serbest klor ölçümleri, numune alımı esnasında yapılmaktadır ve diğer kimyasal-bakteriyolojik analizler ASAT Genel Müdürlüğü Merkez Binasında bulunan Su Kalite Kontrol Laboratuvarımızda yürütülmekte ve aylık ortalama sonuçları www.asat.gov.tr internet sitemizde yayınlanmaktadır. Antalya ili şehir merkezinde belirlenen numune alma noktalarının bakteriyolojik analiz sonuçları ise ASAT Veznelerine asılan Vezne Raporları ile detayları olarak abonelerimize duyurulmaktadır.

                 Su Kalite Raporu       

            Şebekeden alınan içme suyu kalitesi incelemesinin yanı sıra laboratuvarımızda abone şikayetleri değerlendirilmektedir. Abonelerimiz şebekeden aldıkları suyun analizlerini ücretsiz olarak yaptırabilirler. Bunun için abonelerimiz şahsen, dilekçe, internet sitemiz veya Alo ASAT 185 gibi çeşitli yollarla başvurabilirler. Alınan numunenin kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak, analiz sonuçları 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e göre değerlendirilip yazılı olarak aboneye bilgi verilmektedir.           

            KALİTE ALTYAPIMIZ

              Kalite Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

          ASAT Genel Müdürlüğü Merkez Binasında yer alan laboratuvarımız, bünyesinde bulunan modern cihazlarıyla, konusunda tecrübeli teknik personeli ile su analizi konusunda Antalya’da bulunan sayılı laboratuvarlardan biridir. Akredite bir laboratuvar olarak teknik yeterliliğini belgelendirmiş olup müşterilerine deney sonuçlarında güvenilirliğini göstermektedir.

            Su Kalite Kontrol Laboratuvarımız 28.10.2011 tarihi itibariyle TS EN ISO IEC/17025 Deney ve Kalibrasyon  Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı’na göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından Akredite edilmiştir. Son denetleme ile kapsam genişletme çalışmaları yapılmış ve 38 parametreden 05.02.2020 tarihi itibari ile yeterliliği belgelendirilmiştir.

            Laboratuvarımızda içme ve kullanma sularında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler olmak üzere toplam 40 parametrenin ve şebeke suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan Sodyum Hipoklorit aktifliği analizi yapılmaktadır.

            Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili şikayetlerinizin nasıl değerlendirileceğini görebileceğiniz ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜNE buradan ulaşabilirsiniz...


            ÜCRETLİ ANALİZ HİZMETİ

            Abonelerimizden gelen müracaatlar doğrultusunda şebeke suyunun ücretsiz analizi dışında, özel olarak ücretli analiz hizmeti de verilmektedir. Şebeke suyunun dışında kalan Sondaj suları, sayaç sonrasında abonenin suya uyguladığı işlemlerden (arıtma, yumuşatma, diyaliz vb) alınan sular, Antalya ili mülki sınırları dışında kalan yerlere ait şebeke veya sondaj suyu gibi her türlü İçme ve Kullanma Suyu sınıfındaki suların analizleri ücret karşılığında yapılmaktadır. Ücretli analizler, seçilen kimyasal ve bakteriyolojik parametre sayısına göre fiyatlandırılmakta olup, Numune Alma işlemi laboratuvar personelimiz tarafından yapılması halinde ek ücrete tabidir. Analiz edilecek parametreler ve fiyatın belirlenmesi ile yapılan protokole göre ASAT Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binasında yer alan Vezneye ödeme yapılır ve ödemenin ardından analizler başlamaktadır. Analiz sonuçlanma süresi, ölçülen parametreye göre değişmekte olup, tamamlanması ile raporlanarak müşteriye iletilir.  Ayrıntılı bilgi için lütfen laboratuvarımız ile iletişime geçiniz.


           2022 Yılı Laboratuvar Fiyat Listesi için Tıklayınız.


              Akreditasyon Sertifikasına  ulaşmak için tıklayınız.

 

             ANTALYA’DA İÇME SUYU DEZENFEKSİYONU

            Antalya ili şehir merkezinde şebekeyi besleyen su kaynakları yer altı suları olup, alınan ham suyun dezenfeksiyonu Sodyum Hipoklorit ile yapılmaktadır.  Su dağıtım şebekelerine değişik yollarla bulaşmış olan mikroorganizmaların dezenfeksiyonu ve inaktif olması için serbest bakiye klor gereklidir. Su dağıtım şebekelerinde serbest bakiye klor bulunmadığı durumlarda su tüketimine bağlı olarak ishal, kolera vb. hastalıkların gelişmesi riski artar.

            Bu amaçla içme ve kullanma suyu olarak şebekeye verilen suda klorlama yapılması gereklidir ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te bulunması gereken alt-üst limit değerleri 0,20 – 0,50 mg/L olarak belirtilmiştir.

 


Adres : Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
Telefon : 0.242.310 12 00 / 1288
E-Mail : laboratuvar@asat.gov.tr