ASAT GENEL KURULUNDA OY BİRLİĞİ

ASAT GENEL KURULUNDA OY BİRLİĞİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Genel Kurulu 15 maddeden oluşan gündemle 27 Mayıs’ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da Büyükşehir divanı aynı şekilde ASAT divanı olarak kabul edilirken, iki asil ve iki yedek divan kâtipliği için seçim yapıldı. Oylama sonucunda Büşra ÖZDEMİR ve Kerem Kaya TURAN divan kâtibi; Mustafa BASKAK ve Binnaz BÜYÜKKURT yedek divan kâtibi olarak seçildi. ASAT Meclisi 1. Başkanvekili Abdurrahman YILMAZ, 2. Başkanvekili Yusuf Emre ERTUĞAN oldu. Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine Zafer TAN, Mehmet YÜKSEL, Mehmet TUFAN, Batuhan Mutlu ENGİN, Mustafa BİLİCİ, Abdurrahman YILMAZ, Levent KONUR, Serhat DEMİR ve Avni ATAY oy birliği ile seçildiler. Denetçi olarak ise Mehmet TUFAN ve Mehmet YÜKSEL seçilirken Şevket KORKUT ve Erkan DEMİRCİ yedek Denetçi olarak yer aldılar.

ASAT Genel Kurulunda 2020 mali yılı Bütçe ve Kesin Hesabı kabul edilirken 2020 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile geçti.