ANTALYA 30 YILLIK İHTİYACA GÖRE SU YÖNETİM PLANI YAPIYOR

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’da İller Bankası’nın Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı” çalışmaları devam ediyor.
İller Bankası tarafından Dünya Bankası’nın teknik ve mali desteği ile hayata geçirilen “Sürdürülebilir Şehirler Programı” kapsamında Antalya’nın da içinde bulunduğu 10 şehirde Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı (EKSYP) çalışmaları yapılıyor.
Programın amacı, “Kentsel su sisteminin bütünsel bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi; Su kullanımına yönelik projelerin sürdürülebilir ve entegre şekilde planlanması, uygulanması ve sosyo-ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu bir su yönetimi için temel çerçeve oluşturulması;  Yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler yaratılması,” olarak 3 maddede özetleniyor.
Entegre Kentsel Su Yönetimi (EKSY) neden önemlidir?
Programın çıkış noktası ve hedefler açıklanırken, suyun dünyanın birçok bölgesinde giderek azalan bir kaynak olduğu, nüfusu 7 milyara ulaşan dünyada temiz suya ulaşımın giderek güçleştiği ve su kullanım verimliliğini dikkate almanın önem kazandığı vurgulanıyor.
Antalya Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) ve danışman firma Su Yapı/Temelsu Ortaklığıyla 2020 Eylül ayında sözleşmesi imzalanarak aynı ayda başlayan çalışma süreci halen devam ediyor. Projenin 15 ay boyunca süreceği ve 2021 yılı sonunda tamamlanacağı, şimdiye kadar 2 çalıştay ve çok sayıda toplantı gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Proje bugünden başlayarak ileriye dönük analizler üzerinden hayata geçirilecek tedbirleri içeriyor. 2050 yılında Antalya nüfusunun yaklaşık 5.800.000 kişi olacağı ve Antalya merkez ilçelerin toplam su ihtiyacının yaklaşık 827.000 m3/gün olacağı tahmin ediliyor. 
Küresel ısınma ve değişen iklim koşulları göz önünde bulundurularak halkın en iyi şekilde içme ve kullanma suyuna erişmesi, suyun tasarruflu kullanımı, atık suyun geri kazanım uygulamaları, katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi, entegre katı atık tesislerinin yönetimi, sel yönetimi ve yağmur suyu hasadı konuları irdeleniyor. Aynı kapsamda mevcut kaynakların korunarak  en verimli şekilde kullanımına yönelik olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT’ın 2050 yılı için planlama ve hazırlıklara başladığı belirtiliyor. 

05.07.2021