Yeni Abonelik Sözleşmesi

YENİ ABONELİK TALEBİ  (Mesken-İşyeri)

 (Başvuruda istenilen belgeler)

1- Kimlik İbrazı.
2- Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskân Belgesi
3- Mülkiyete ilişkin beyan (Mülk Sahibi, Kiracı)
4- DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi ibrazı, İmza sirküleri ibrazı,

* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine ‘’Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair’’ onaylatılmalıdır.

Ruhsatsız Yapı İse;

1-Yapı Kayıt Belgesi,

 Veya

1- Binanın 12/10/2004 tarihinden önce yapıldığını gösterir belge. (ilgili Belediyeden alınmış uygunluk yazısı veya bu tarih öncesine ait (konut-ticari) elektrik veya sabit telefon aboneliği sözleşmesi)

*Bu maddenin uygulanmış olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz.
Veya

1(a)- Adres Kayıt Sisteminde belirtilen yerleşim yerinin o taşınmaz adresi olduğu ve 2014 yılı yerel seçim tarihi olan 30/03/2014 tarihi öncesi ve sonrasında fiilen ikamet ettiğine dair ikamet belgesi

1(b)- Yapıya ait 30/03/2014 tarihi öncesi uydu fotoğrafı,

1(c)- Yapıya yol, çöp v.b. gibi belediyecilik faaliyetlerinin sunulduğu ve faydalanıldığını bildiren belediye yazısı.

*a - b ve c maddelerinin tamamının sağlanması gerekmektedir.

2- Mülkiyete ilişkin beyan.

3- DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)

*Bu maddenin uygulanmış olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz.

4-Kimlik İbrazı

*Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi ibrazı, İmza sirküleri ibrazı,

* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair onaylatılmalıdır.

 

ŞANTİYE (GENEL - BİREYSEL)


(Başvuruda istenilen belgeler)
1- Kimlik İbrazı.
2- İnşaat Ruhsatı
3- Bireysel şantiye ise ilaveten tapu sahibi veya kooperatif hak sahibinin beyanı (Kat irtifakı tapu ibrazı – Kooperatif tahsis belgesi ibrazı)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi, İmza sirküleri ibrazı,

* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair onaylatılmalıdır.

 

GEÇİCİ İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI İÇME SUYU ABONESİ


(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Yapılan ön müracaat üzerine yerinde yapılan inceleme sonucunda İdare tarafından tanzim edilen uygunluk raporu.
2- Kimlik İbrazı.
3- Mülkiyete ilişkin beyan. (Tapu Sahibi veya tasarrufa ilişkin Belge aslı veya örneği)

Yapılacak başvurunun onaylanması için aranan şartlar;

a-Abonelik talep edilen bölgede içme suyu temininde sıkıntı olmaması,

b-İçme suyu şebekesinin ada-parsel sınırından geçmesi,

c-Bahçe, tarla sınırlarının belli olması,

d-Ağaç, Fidan olması. (Plastik örtülü seralarda ağaç fidan aranmaz)

e-A1 Sınıfını geçmeyen yapı olması.

     * Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi, İmza sirküleri ibrazı,

* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

     * Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair onaylatılmalıdır.

*Abonelik insani tüketim amacı ile verilmekte olup sulama amaçlı kullanılamaz. Amacı dışında kullanım yapıldığı tespit edilirse su kesimi yapılarak abonelik re ’sen iptal edilir.


RESMİ DAİRE


(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Resmi Kurum müracaat ve görevlendirme yazısı.
2-Görevlendirilen kişinin kimlik ibrazı.

SIĞINAK – ORTAK KULLANIM


(Başvuruda istenilen belgeler)
1-Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskân Belgesi

2-Apartman Yönetim Kurulu karar örneği. (İlk sayfa, yöneticinin seçildiği sayfa, apartman adına su aboneliği alınması ile ilgili sayfa)

3-Yöneticin kimlik ibrazı

*Apartman yönetimi oluşmamış ise apartmanda hak sahibi olduğuna ilişkin belge ibrazı (Tapu Sahibi)

 

İndirimli Su Tarifesi;

(Yalnızca ikamet ettikleri, müstakil sayaç takılı tek bir Mesken Abonesi için geçerlidir.)

* Şehit – Gazi Tarifesi için Belge ibrazı. (Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanan ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık bağlanan kişilere ait Emekli Sandığı Dul-Yetim Kartı veya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından tanzim edilmiş Kimlik kartı,

* Engelli Tarifesi için, Belge ibrazı. )Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınacak Engelliler İçin Kimlik Kartı veya Engelli Sağlık Kurulu Raporu (% 40 ve daha üzeri engelli raporu))

* Abone sahibi Engelli kişi ile aynı adreste ikamet ediliyor ise her ikisinin de ikamet belgesi ibrazı)

*Milli Sporcu tarifesi için; Belge ibrazı (5774 sayılı Kanun gereğince aylık bağlananlar)

* Üniversite Öğrencisi tarifesi için; Antalya ilinde kurulu olan üniversitede örgün öğretimde eğitim gören ve ailesi ile beraber yaşamayan öğrencilerin ikamet ettikleri meskenlerdeki aboneleri için uygulanır. (Öğrenci Belgesi, gelir getirici herhangi bir işte çalışmadığını gösterir SGK Hizmet dökümü) (*Her yıl Ekim ayı sonuna kadar belgelerini güncelleyerek İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir.)

* Hayvan Besiciliği tarifesi için; 5216 ve 6360 sayılı yasa ile sorumluluk alanımıza dahil edilen merkez ilçeler hariç ilçe, kapatılarak tek mahalleye dönüşen belde ve köylerde meskenleri için kullanılmakta oldukları aboneli sayaçtan hayvanlarının da içme suyu ihtiyacını karşılıyor ise; İTB (İşletme Tescil belgesi ibrazı ve/vaya idaremizin yapacağı tespit)