Taksitli Ödeme ve Şartları

Ödeme güçlüğü çeken aboneler taksit işlemi yapma talebi ile Borç Takip Servisi ne müracaat edebilirler.Talep eden kişiye onaylanan sayıda eşit dilimler halinde bir ödeme planı sunulur.

Kalan ana borç dilimlerine o tarihte geçerli olan oranlarda faiz uygulanır.

Taksit işlemi için gerekli belgeler ve kriterler fatura adedine bakılmaksızın gecikme zammı dahil toptan borç tutarı; eşit dilimlere bölünmek, işlem tarihinde peşinat alınmak ve taksit vadeleri 1 ayı geçmemek üzere aşağıdaki kriterlere göre ödeme planı hazırlanarak taksit işlemi yapılır.


1- 100,00 TL ye kadar olan borçlar için 1 Peşin 4 Taksit
2- 100,01 TL ile 200,00 TL arası borçlar için 1 Peşin 5 Taksit
3- 200,01 TL ile 400,00 TL arası borçlar için 1 Peşin 6 Taksit
4- 400,01 TL ile 600,00 TL arası borçlar için 1 Peşin 7 Taksit
5- 600,01 TL ile 800,00 TL arası borçlar için 1 Peşin 8 Taksit
6- 800,01 TL  den fazla olan borçlar için 1 Peşin 9 Taksit

Gecikme zammı dahil toplam borç tutarı 800,00 TL ye kadar olan borçlar için Taksit işlemi; suyu kullanan ve / veya borcu ödeyecek kişinin başvurusu ,ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti alınarak ve her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır.
 
800,00 TL ‘yi aşan borçlar için abone sahibinin onayı, suyu kullanan ve / veya borcu ödeyecek kişinin başvurusu, borçlu ve kefilin ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan sureti, maaş bordrosu şirket ise vergi levhası, imza sirküleri, vekaletname vb. destekleyici dokümanlar alınarak, her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır.