Taksitli Ödeme ve Şartları

TAKSİTLENDİRME ŞARTLARI

    
Tahakkuk eden borçlarını ödeme güçlüğü çeken aboneler ve/veya borçlulara uygulanacak taksitlendirme esaslarını yeniden belirlemek ve özellikle kurumumuzun geçmiş yıllardan olan alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla aşağıdaki ödeme esasları önerilmektedir.
a ) Ödeme güçlüğü çekilen borca ait fatura adedine bakılmaksızın ( 5 TL üstü faturalar için) gecikme zammı dahil toplam borç tutarı; eşit dilimlere bölünmek, işlem tarihinde peşinat alınmak ve taksit vadeleri 1 ayı geçmemek üzere aşağıdaki kriterlere göre ödeme planı hazırlanarak taksitlendirilir.
1-  1.000 TL ye kadar olan borçlar için,        en fazla 6  Taksit
2-  1.001 TL ile 5.000 TL arası borçlar için, en fazla 8  Taksit
3-  5.001 TL  den fazla olan borçlar için,      en fazla 10 Taksit
b) Gecikme zammı dahil toplam borç tutarı 15.000 TL’ ye kadar olan borçlar için taksitlendirme işlemi, nüfus kaydı Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunanlar için kimlik ibrazı ile, nüfus kaydı bulunmayanlar için ise kimlik ibrazı ve İkametgah belgesi alınarak ve her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır. 
15.000 TL üstü borçlar için 1 kefil ile kefilin kimlik ibrazı, maaş bordrosu veya vergi levhası, nüfus kaydı Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunmayanlar için İkametgah belgesi, borçlu veya kefil şirket ise imza sirküleri vergi levhası vekaletname vb. destekleyici dokümanlar alınarak ayrıca abone sahibinin onayı ile birlikte her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır. 
100.000 TL üstü borçlar için 2 kefil ile kefillerin kimlik ibrazı, maaş bordrosu veya vergi levhası, nüfus kaydı Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunmayanlar için İkametgah belgesi, borçlu veya kefil şirket ise imza sirküleri vergi levhası vekaletname vb. destekleyici dokümanlar alınarak ayrıca abone sahibinin onayı ile birlikte her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır.