Taksitli Ödeme ve Şartları

Ödeme güçlüğü çeken aboneler taksit işlemi yapma talebi ile Asat Merkez ve İlçe Şubelerine müracaat edebilirler. Talep eden kişiye onaylanan sayıda eşit dilimler halinde bir ödeme planı sunulur.
Kalan ana borç dilimlerine o tarihte geçerli olan oranlarda faiz uygulanır.
Taksit işlemi için gerekli belgeler ve kriterler fatura adedine bakılmaksızın gecikme zammı dahil toptan borç tutarı; eşit dilimlere bölünmek, işlem tarihinde peşinat alınmak ve taksit vadeleri 1 ayı geçmemek üzere aşağıdaki kriterlere göre ödeme planı hazırlanarak taksit işlemi yapılır.

1- 100,00 TL ye kadar olan borçlar için,              1 Peşin 2 Taksit
2- 100,01 TL ile 500,00 TL arası borçlar için,     1 Peşin 4 Taksit
3- 500,01 TL ile 750,00 TL arası borçlar için,     1 Peşin 5 Taksit
4- 750,01 TL ile 1.000,00 TL arası borçlar için,  1 Peşin 6 Taksit
5- 1000,01 TL ile 1500,00 TL arası borçlar için, 1 Peşin 7 Taksit
6- 1500,01 TL  den fazla olan borçlar için,          1 Peşin 9 Taksit
Gecikme zammı dahil toplam borç tutarı 2.000 TL’ye kadar olan borçlar için Taksit işlemi; 
suyu kullanan ve/veya borcu ödeyecek kişinin başvurusu, nüfus kaydı Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunanlar için kimlik ibrazı ile, nüfus kaydı il dışında olan veya bulunmayanlar için ise kimlik ibrazı ve ikametgah belgesi alınır, her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır.
 
2000 TL‘yi aşan borçlar için suyu kullanan ve/veya borcu ödeyecek kişinin başvurusu, kimlik ibrazı, 10.000 TL’ye kadar 1 kefil, 10.000 TL üzeri borçlar için 2 kefil ile kefillerin kimlik ibrazı, maaş bordrosu veya vergi levhası, nüfus kaydı il dışında olan veya bulunmayanlar için ise kimlik ibrazı ile ikametgah belgesi, borçlu veya kefil şirket ise imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname vb. destekleyici evraklar alınır. Ayrıca abone sahibinin onayı ile birlikte her taksit dilimi için senet hazırlanarak yapılır.