Sayaç Değişim ve İstenen Belgeler

Sayaçlar müşteri talebi veya idarenin isteği doğrultusunda değiştirilir. Eski sayacın yerine idareye ait sayaç  takılır.

Standart sayaç takılan her aboneye Asat Genel Müdürlüğü Tarifelerinde yer alan montaj ücreti tahakkuk eder.

Şikayetli müracaat nedeni ile teste gönderilen sayaçların yerine ASAT’ın yeni sayacı takılır. Teste gönderilen sayaç nedeniyle yasalarda tanımlı muayene ücretleri  su faturalarına ilave edilerek aboneden tahsil edilir.

Dışarıdan fiziki muayene ile bozulmuş ve müdahale edilmiş olan her Asat standart sayacı için ise, ayrıca sayaç ücreti  talep edilir.