Kollektör ve Bağlantı Standartı

10/09/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLANACAK OLAN
İÇME SUYU EVSEL BAĞLANTILARI İMALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL BAĞLANTI BORUSU:
BORU CİNSİ     : Polietilen Boru (tst 418-2 EN 12201-2)
SINIFI               : (PE-100   SDR11   PN16)
İŞARETLEME    : Aşağıdaki bilgiler en fazla 2,00 mt ara ile yazılmış olacaktır.

İŞARETLENECEK BİLGİ            İŞARET VEYA SEMBOL
Standardın numarası                  TS418-2 EN 12201-2
İmalâtçının tanımı                      Ad veya sembol
Boyutlar (dn.en)                       Örneğin: 50 x 4,6
SDR serileri                              Örneğin: SDR 11
Malzeme ve işaretleme               Örneğin: PE 100
Bar cinsinden basınç sınıfı           PN 16
İmalât tarihi (tarih veya kod)       Örneğin: 2012

RENK             : Üzerinde mavi şeritler ihtiva eden siyah boru

BORU ÇAPININ BELİRLENMESİ

1-3 arası     Bağımsız bölüm konut tipi abone bağlantısı olan bina için       : Ø32 
4-10 arası    Bağımsız bölüm konut tipi abone bağlantısı olan bina için       : Ø40
11-30 arası  Bağımsız bölüm konut tipi abone bağlantısı olan bina için       : Ø50
31 ve üstü   Bağımsız bölüm konut tipi abone bağlantısı olan bina için       : Ø63

 

PVC, AÇB, DÜKTİL, PİK Borulardan
 bağlantı

POLİETİLEN Borulardan
 bağlantı

1)  Döküm GGG 40 Sfero Döküm.
2)  Cıvatalar Galvaniz Kaplı 8,8 Metrik 12
3)  Kelepçe altı yekpare contalı
4)  Üst Priz ağzında yuvarlak conta olacaktır.
5)  Kelepçe, şebeke borusuna uygun çapta olacaktır.
6) Priz ağzının boru tarafı yuvarlak kesitli açılacaktır.
7) 31 ve üzeri bağımsız bölüm konut tipi şebeke
bağlantıları için şebeke borusu çapında prizli
manşon kullanılacaktır.

1) PE 100 SDR 17 PN 10  standardında
servis-TE kullanılacaktır.
2) Servis-TE nin şebeke tarafı şebeke
 borusuna uygun, şube yolu tarafı evsel
 borusuna eşit çapta olacaktır.
3) Servis-TE – Evsel borusu bağlantısı için
 EF manşon kullanılacaktır.
4)  Şebeke borusu Ø63’ den büyükse;
      Servis TE ile bağlantı yapılacaktır.
      Şebeke borusu Ø63 ise;
      Pik kolye ile bağlantı yapılacaktır.
      Şebeke borusu Ø63’ den küçükse;
      PE Kaplin Eşit TE ile bağlantı yapılacaktır

 

VANALAR: PN 10 veya PN16 basınç sınıfında ve TS 13828 standardına uygun küresel vana olacaktır;

KAZI: Kazı derinliği yolda kalan kısımlarda en az 90 cm ve mülkiyet içerisindeki kısımlarda en az 60 cm, diğer altyapı (PTT Elektrik)mesafeleri yatayda en az 60 cm mesafede olacaktır.
DOLGU: Boru etrafına en az 15 cm kalınlığında saracak ince kum (azami 0-5mm) ve geri kalan dolgu kırmataş (azami 0-30mm) olacaktır.

KOLLEKTÖR: Galvanizden yapılma en az Ø32 mm çapta olmak üzere şube yolu boru çapına eşdeğer olmalıdır. Sayaç bağlantı çıkışları dikey kollektörlerde Ø25 mm, yatay kollektörlerde Ø16 cm olmalıdır. Yatay çoklu kolektörde iki kolektör arası en az 60cm olmalıdır.

SAYAÇ KUTUSU: Sayacın açık hava şartlarına maruz kaldığı durumlarda, sayacın dış etkenlerden korunması amacıyla menhol veya standart sayaç kutusu yapılmalıdır.

GENEL NOTLAR:

  •  HDPE Evsel bağlantı borusunun sert dönüş yaptığı yerlerde EF dirsek kullanılacaktır.
  •  Evsel su bağlantısının sayaca kadar olan kısmında meydana gelen arızaların tamiratı ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  •  Su dağıtım şebekesi basıncına maruz kalan bütün tesisat ekleme parçalarının minimum 10 BAR basınç sınıfında olması gerekmektedir (galvaniz fitingsler ve sayaç rekorları vb.)
  •  Evsel su bağlantı borusunun bina içinde kalan kısmı galvaniz borudan yapılacaktır.
  •  İmalatı müşteriler tarafından yapılan evsel su bağlantılarının standarda uygunluğunun kontrolü ASAT Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır.
  •  Aboneliği alan abonelerimizin ana borudan kollektöre kadar bağlantıları, çevre düzenlemesi yapılmadan önce ASAT Genel Müdürlüğü personeline gösterilmeden yapılmayacaktır. Şube yolunun tamamı tarafımıza gösterilecektir. Aksi takdirde ASAT Genel Müdürlüğü cezai şartları uygulanacaktır.
  •  Tek sayaçlı (Okul, İş merkezi, Müstakil ev vb.) abonelerin sayaç yerleri mülkiyet sınırında saç kapak veya betonarme menhol olarak teşkil edilecektir.
  •  Kollektördeki sayaç yerlerinin daire numaraları, bina numarataj krokisine göre tespit edilerek yazılmalıdır. Aksi takdirde yanlış kumandaya sebebiyet vermekte olup sayaç takma işlemleri uzamaktadır.
  •  Kollektör sayaç yeri, Asat görevlisinin rahat çalışabileceği aydınlık bir bölümde teşkil edilecektir. En üst sayaç noktasından yukarıya doğru en az 1,00 mt, yanlarda ise çift taraftan en az 80cm çalışma payı bırakılmalıdır. Bu tanıma uymayan imalat kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  •  Kollektör sayaç giriş tarafı mafsallı  (çift kuyruklu dirsek) şekilde, çıkış tarafı ise sabit değil, sayaç bağlantısını zorlaştırmayacak şekilde esnek hazırlanmalıdır.