Kalite Politikası

Kalite  Çevre Ve Müşteri Memnuniyeti Politikası;   

•    Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımı yapmak.
•    Atıksu arıtımı, yağmur suyu deşarj ve kanalizasyon alt yapısını şehrimizin ihtiyaçlarına uygun ve dünya standartları seviyesinde yeni teknolojileri oluşturmak.
•    Atıksu arıtımını ve atık ayrıştırmasını en iyi seviyede yaparak, doğaya verilen zararı en aza indirerek çevre kirlenmesini önlemek.
•    Kolayca ulaşılabilen ve iletilebilen müşteri şikâyetlerini hızlı, tarafsız ve uygun bir şekilde çözmek, gizlilik prensibine bağlı kalmak.
•    Müşteriyi, şikâyet ve çözüm süreci hakkında bilgilendirmek.
•    Antalya halkına, ASAT çalışanlarına ve tedarikçilerine politikamızı duyurmak ve çevre bilincimizi benimsetmek.
•    Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşabilmek için planlar hazırlamak ve uygulamak, bu uygulamaları belirli aralıklarla gözden geçirerek sürekli gelişimi sağlamak.
•    Genel Müdürlüğümüzce yasal mevzuatlara uymak ve sorumlulukları yerine getirmek.

Tüm bu hizmetlerimizde, Antalya halkının memnuniyetini arttırmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmak kalite, çevre ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri politikamız olarak belirlenmiştir.