Fatura İtiraz

ASAT' ın sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır. Abone, sayacından ve sonradan meydana gelecek arızalardan sorumludur.

Yüksek faturanın sebebi aşağıdakilerden biri veya birden fazlası olabilir:
1-Suyun fazla kullanımı
2-Mülkün dahili tesisatında su kaçağı
3-Hatalı okuma
4-Sayaç bozukluğu

İlk iki sebep abonenin sorumluluğundadır. Faturanın ödenmesi gerekir.
3. sebep sahada veya ilgili serviste tespit ve teyit edilerek düzeltilir.

4. sebep abonenin isteği ve başvurusu üzerine idaremizce sayaç sökülerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü' ne

bağlı Ölçüler ve Ayar Amirliği' ne gönderilir. Yasa gereği sayacınızı test etme ve rapor düzenleme yetkisi sadece bu kuruma verilmiştir.

İlgili kurum tarafından düzenlenen rapora göre yönetmeliklerimiz çerçevesinde tahakkuk artar, değişmez veya azalır.