Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimiz ;
•     Şeffaflık ve hesap verebilirlik
•     Geleceği planlama
•     Çevreye ve insana saygı
•     Vatandaş ve personel memnuniyeti
•     Sağlıklı su kaynaklarının temini
•     Gelişime ve değişime açıklık
•     Sürdürülebilir kalite yönetimi
•     Güvenilirlik
•     Kararlılık
•     Bilimsellik
•     Adil ve dürüst olmak
•     Hizmet bilinci
•     Alanında rehber bir kurum olmak