Borç Takibi ve Hukuki İşlemler

Su kesimi sonrası ödenmeyen faturalar için ilgili servisler tarafından periyodik olarak sayaç kesim ve mühür kontrolleri yapılmaktadır. Usulsüz ve kaçak kullanımlar tespit edilmekte, Cumhuriyet Savcılığı na gerekli takip işlemleri başlatılmaktadır.

Abonelik Sözleşmesi gereği kullandıkları suyun faturasını ödemekle yükümlü olan müşteriler borcun yasal sorumlusudur.

Sözleşme sahibi ve sözleşmesiz su kullandıran mülk sahibi suyu fiilen kullanmasalar da borçtan dolayı sorumlu tutulurlar. İcra işlemleri başlatılırken kullanıcı adreste bulunmuş ise kullanıcı ile birlikte, kullanıcı belli bir adreste tespit edilemiyorsa sadece kendileri hakkında icra takibi başlatılır.

Borcun yasal sorumluları suyu fiilen kullanan kişi adresini biliyor ise borçlu kiracı takibi için müracaat edebilirler.

Borç Takip servisinin adrese bıraktığı istihbarat ve çağrı mektubunu alan kişinin verilen sürede servise müracaat ederek işlemlerini takip etmesinde fayda vardır. Çünkü başlatılan yasal takip nedeniyle borç yükü artacağı gibi hakkında gereksiz yere takibat yapılmasına da neden olabilecektir.

Talep edilmesi durumunda taksitle ödeme olanağı tanınmaktadır.