ALDAŞ

Yatırım programı doğrultusunda ALDAŞ Alt Yapı Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Antalya Su ve Atık Projesinin finansmanını temin etmek üzere, Dünya Bankası ile 5 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan İkraz Anlaşması doğrultusunda, borçlu ASAT Genel Müdürlüğü adına, su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin idari ve mali yöneticiliğinden sorumlu olarak hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup, danışmanlık ve yönetim hizmetlerine bu tarihten itibaren devam etmektedir.

http://www.aldas.com.tr/