Abonelik Şözleşmesi İptali

Mülkün yıkılması,Şantiye faaliyetinin bitmesi halinde sözleşmenin Kesin İptali,Mülkün satılması veya kiracının mülkten ayrılması durumunda sözleşmenin geçici  iptali için Asat Genel Müdürlüğü merkez ofisinde bulunan Abonelik İşlem Servisi’ne veya diğer abonelik işlem noktalarına müracaat edilmelidir.

Sahada sayacın son endeksi alınarak hazırlanan son faturanın ve diğer borçlarının ödenmesi gerekir.İptal sırasında daha önce tahsil edilen depozit ücreti, ibraz edilen makbuz aslına istinaden güncellenerek hemen ödenir, makbuz aslını getiremeyenlerin başvurusu alınır ve verilen randevu tarihinde geri ödenir.

Abonelik iptal edilmez ise kalan borçlar ve geçen süre içinde tahakkuk eden borçlara ilişkin yasal sorumluluk abone adına devam eder.