Abonelik Devir İşlemleri

ABONE SÖZLEŞME DEVRİ ( Mesken-İşyeri)

(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Kimlik İbrazı.
2- Mülkiyete ilişkin beyan (Mülk Sahibi, Kiracı)
3- DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı,
* Vekâletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz edilmesi gerekmektedir.

*İşyerlerinde tek katlı yapı ise, sanayi sitesinde ise veya binanın tamamı iş hanı (iş merkezi) ise DASK aranmamaktadır.

 

ŞANTİYE (GENEL - BİREYSEL)


(Başvuruda istenilen belgeler)
1- Kimlik İbrazı.
2- İnşaat Ruhsatı (Devir alacak kişi veya şirket adına düzenlenmiş)
* Bireysel şantiye ise inşaat ruhsatı aranmaz, ilaveten tapu sahibi veya kooperatif hak sahibinin beyanı (Kat irtifakı tapu ibrazı – Kooperatif tahsis belgesi ibrazı)


* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı
*Vekâletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz edilmesi

GEÇİCİ İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI İÇME SUYU ABONESİ


(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Kimlik İbrazı.
2- Mülkiyete ilişkin beyan (Mülk Sahibi, Kiracı)

*Abonelik insani tüketim amacı ile verilmekte olup sulama amaçlı kullanılamaz. Amacı dışında kullanım yapıldığı tespit edilirse su kesimi yapılarak abonelik re ’sen iptal edilir.


RESMİ DAİRE BELEDİYELER


(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Resmi Kurum müracaat ve görevlendirme yazısı.
2-Görevlendirilen kişinin kimlik ibrazı.

SIĞINAK – ORTAK KULLANIM


(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Noter Onaylı Apartman karar defteri örneği. (İlk sayfa, yöneticinin seçildiği sayfa, apartman adına su aboneliği alınması ile ilgili sayfa)

2-Yöneticin kimlik ibrazı

*Apartman yönetimi oluşmamış ise apartmanda hak sahibi olduğuna ilişkin belge ibrazı (Tapu Sahibi)

 

İndirimli Su Tarifesi;

(Yalnızca ikamet ettikleri, müstakil sayaç takılı tek bir Mesken Abonesi için geçerlidir.)

Şehit – Gazi Tarifesi için Belge ibrazı. (Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanan ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık bağlanan kişilere ait Emekli Sandığı Dul-Yetim Kartı veya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından tanzim edilmiş Kimlik kartı,

Engelli Tarifesi için, Belge ibrazı. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınacak Engelliler İçin Kimlik Kartı veya Engelli Sağlık Kurulu Raporu (% 40 ve daha üzeri engelli raporu))

* Abone sahibi Engelli kişi ile aynı adreste ikamet ediliyor ise her ikisinin de e-devlet üzerinden alınmış barkotlu veya nüfus müdürlüğünden alınmış imzalı ikamet belgesi ibrazı)

Milli Sporcu tarifesi için; Belge ibrazı (5774 sayılı Kanun gereğince aylık bağlandığına dair e-devlet üzerinden alınmış barkotlu belge veya ilgili kurumdan yasa doğrultusunda aylık bağlandığını gösteren imzalı belge)

Üniversite Öğrencisi tarifesi için; Antalya ilinde kurulu olan üniversitede örgün öğretimde eğitim gören ve ailesi ile beraber yaşamayan öğrencilerin ikamet ettikleri meskenlerdeki aboneleri için uygulanır. (e-devlet üzerinden alınmış barkotlu Öğrenci Belgesi ve gelir getirici herhangi bir işte çalışmadığını gösterir SGK Hizmet dökümü) (*Her yıl Ekim ayı sonuna kadar belgelerini güncelleyerek İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Hayvan Besiciliği tarifesi için; 5216 ve 6360 sayılı yasa ile sorumluluk alanımıza kapatılarak tek mahalleye dönüşen belde ve köylerde meskenleri için kullanılmakta oldukları aboneli sayaçtan büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarının da içme suyu ihtiyacını karşılıyor ise; İTB (İşletme Tescil belgesi ibrazı ve/veya idaremizin yapacağı tespit)