İhale / ASAT3/W4 MANAVGAT BÖLGESİNDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ – II

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ASAT

ANTALYA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROJESİ

İHALE No. ASAT3/W4

MANAVGAT BÖLGESİNDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II. Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi

Sözleşme Başlığı: Manavgat Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi

Kredi No.: 8843-TR

Sözleşme Referans No.: ASAT3/W4

 1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
 1. İLBANK, Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.
 1. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), ASAT3/W4, Manavgat Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Teklif İsteme (Request for Bids – RFB) yöntemiyle isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. İşin kapsamı; Manavgat İlçesi sınırlarında Çenger, Titreyengöl, Side, Ilıca, Çolaklı, Hatipler, Manavgat OSB, Sarılar mevkilerinde ve Serik İlçesi sınırlarında Karadayı ve Kökez mevkilerinde Ø200-Ø1000 mm çapları arasında ~36,00 km kanalizasyon hattı, ~2,2 km parsel bağlantısı, 11 adet Menhol tipi Atıksu Terfi Merkezi ve bunlara ait Ø75-Ø400mm çapları arasında ~5,00 km terfi basma hattı yapımıdır. Planlanan sözleşme süresi 28 (yirmisekiz) aydır. İşin tamamlanmasını müteakiben başlayacak olan Kusur Sorumluluk Süresi de 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.
 1. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde Teklife Çağrı duyurusu yapılarak ulusal rekabete açık piyasa yaklaşımıyla gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
 1. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, yonetim@aldas.com.tr e-posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.
 2. İhaleye dair detaylı değerlendirme ve yeterlilik şartlarına aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir. www.asat.gov.tr– www.ilbank.gov.tr – www.aldas.com.tr – www.ekap.kik.gov.tr
 1. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 1.200 TL tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi (Şube Kodu: 313), TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 numaralı TL hesabına, ASAT3-W4 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale Dokümanının satın alınması İhaleye teklif verilmesi için ön şarttır. İhale dokümanı elden teslim edilecek veya yazılı talep edilmesi halinde kargo yoluyla gönderilecektir.
 1. Tekliflerin en geç 18 Kasım 2020, Saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 18 Kasım 2020, Saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.
 1. Tüm teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 119 gün süreyle geçerli olmalı ve beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 2 (iki) Milyon TL (Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda ve süresiz veya son teklif alma tarihinden itibaren en az 147 gün süreyle geçerli olacak Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir.
 1. İhale dokümanlarına ilişkin, Titreyengöl Atıksu Arıtma Tesisi Sorgun Mahallesi, ASAT Şantiyesi Titreyengöl-Manavgat ANTALYA/TÜRKİYE adresinde 20 Ekim 2020 günü saat 10:00’da bir açıklama toplantısı düzenlenecektir. Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi olarak ilan edilen Corona Virüs Salgını kapsamında yayınlanan genelgelere bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak katılımcıların toplantıya alınması sağlanacaktır. Toplantı sırasında Sosyal Mesafe, Maske Kullanımı ve Hijyen Hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
 1. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.
 1. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

 

ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon: 0 242. 259 32 16 (Pbx)

Faks: 0 242 259 32 20

e.posta: yonetim@aldas.com.tr