BASIN AÇIKLAMASI

 

 


BASIN AÇIKLAMASI


Son günlerde yerel medyada Antalya’nın içme suyunda arsenik bulundu algısı oluşturabilecek haberlere yer verildiği görülmüştür. Ayrıca Termessos Su Üretim Tesisinde bulunan arıtma istasyonunda tutulan atık maddenin bertarafı konusunda soru dillendirilmiştir. Kurumumuz tarafından ilk elden doğru bilgilendirmenin sağlanması adına açıklama yapılması gerekli görülmüştür.
Ülkemizde İçme ve Kullanma Suyu standartları, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak içme ve kullanma suyu ihtiyacımız büyük oranda yeraltı suyu ve kaynak sularından karşılamaktayız. İlimizde 2011 yılından itibaren TÜRKAK tarafından akredite olan Su Kalite Laboratuvarımız; İçme suyu kalitemizin, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla, Halk Sağlığı Kurumu ile ortak belirlenen 160 noktadan izleme faaliyetleri yürütmektedir. Laboratuvarımıza bağlı teknik ekiplerimizce, yıllık ortalama 6000 numune alınarak halkımıza verdiğimiz suyun kalitesi güvence altında tutulmaktadır. 
Kurumumuz tarafından çeşitli zamanlarda yapılmış olan açıklamalarda da belirtildiği üzere; içme ve kullanma sularımızda ki Arsenik miktarı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte tanımlanan kalite parametrelerine uygundur. Dünyanın her yerinde, yer altı sularının karakteristiği, bölgesel ve mevsimsel olarak değişebilmektedir. Antalya kentinin önamli içme suyu kaynaklarından olan Termesos kaynaklarında ki mevcut bulunan 40 adet kuyudan 11 kuyuda kurak mevsimlerde arsenik miktarları yönetmelikte belirlenmiş 10 mikrogram/litre düzeyinde gerçekleşmekte olup yıllara bağlı modellemede artış gözlendiği tespit edilmiştir. Termesos Su Üretim Tesislerimizde, yukarıda bahsedildiği üzere 40 adet derin kuyudan yalnızca 11 tanesinde Arsenik parametresinin limitlere yaklaştığı gözlendiği için, Arsenik Arıtım sistemi bu kuyulara yönelik dizayn edilmiş olup, mevsimsel değişimlere göre, limit değere yaklaşmaları durumunda tedbir amaçlı devreye alınmaktadırlar.  Böylece koşullar ne olursa olsun Arsenik parametresi de dahil olmak üzere tüm kalite parametrelerince uygun olan içme suyu, su üretim tesislerimizde üretilmektedir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen tüm kalite parametreleri, yıl içerisinde mevzuatta tanımlanmış izleme sayılarının üzerinde sayıda numuneler alınarak sürekli izlenmekte ve halkın kullanımına sunulan şebeke suyunun kalitesi böylece sürekli teminat altında tutulmaktadır.
Söz konusu içme suyu Arsenik Arıtma Tesisi prosesi gereği Arseniği uzaklaştırmak için kullanılan Demir (III) Klorür nedeniyle önemli bir konsantrasyonda bu koagülantı içermektedir ve ekonomik bir değeri vardır. Oluşan bu ürünü atık su arıtma tesislerinde oluşan kokunun giderimi amacıyla kullanımı ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK' in de talimatları doğrultusunda bu ekonomik değeri olan atık koku gideriminde hammadde olarak kullanılacak ve akabinde yakma sistemi ile bertaraf edinmesi çalışmalarında ihale süreci başlatılmıştır.
Diğer taraftan içme suyu şebekemiz Sağlık İl Müdürlüğü tarafından denetim amacıyla sürekli numune alınmak suretiyle denetlenmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                                
30/01/2020
ASAT Genel Müdürlüğü